Vernosť ľudovej tvorbe a rodnému kraju pod Inovcom, to sú hlavné atribúty dychovej hudby
TEXTILANKA z Trenčína.


Ander z Košíc +                                               

Spojenie legendy slovenského humoru Andera z Košíc, jeho veselých príhod s Eržou a Piťom, s jednou z najlepších slovenských dychoviek
Textilanka z Trenčína.
Tradičná slovenská krojovaná dychovka s repertoárom ľudových piesní, ktoré si určite radi zaspievate, ale aj polupárnych piesní v originálnom podaní.