Vernosť ľudovej tvorbe a rodnému kraju pod Inovcom, to sú hlavné atribúty dychovej hudby
TEXTILANKA z Trenčína.


Trenčiansky región je zdrojom kultúrnych tradícií, ktoré už po desaťročia oživujú a interpretujú nadšenci pre ľudovú hudbu formou svojich vystúpení po celej vlasti.

Dychová hudba TEXTILANKA z Trenčína vznikla v roku 1972 a od tej doby rozdáva radosť svojim poslucháčom nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

TEXTILANKA je krojovaná dychová hudba, ktorá zachováva vernosť hlavne slovenskej ľudovej tvorbe a ľudovým piesňam z nášho kraja. Taktiež interpretuje rôzne iné žánre a sólové skladby v originálnych úpravách.

Obsadenie kapely je tiež originálne, pretože vystupujeme bez klarinetov, čím sa TEXTILANKA odlišuje od ostatných dychoviek nielen obsadením, ale aj farebnosťou zvuku.

TEXTILANKA z Trenčína vystupuje na rôznych podujatiach /koncerty, festivaly, tanečné zábavy, svadby.../

A aby toho nebolo málo, na rozdiel od ostaných dychoviek nám ,,šéfuje“ žena.

Kapelníčkou je Terezka Ďatelinková.

Spev:  Terezka Ďatelinková, Dominika Paláková, Tomáš Vaňo,  Ľubomír Opatovský,  Vladko Ďatelinka ml., Terezka Ďatelinková ml.