Vernosť ľudovej tvorbe a rodnému kraju pod Inovcom, to sú hlavné atribúty dychovej hudby
TEXTILANKA z Trenčína.


V šírom poli kríž :
Zasiala som :
Zmes - Pod hájičkom :
Zmes - Vŕšok,dolina :